Strip Generator - design your own comic

Strip Generator, as one of the applications for making your own comic, offers you as a teacher or educator the possibility to present the given information in a creative way. Pupils are challenged to mould the information into small parts and pieces, to link them to specific items on their storyboard and to write their story in their own comic.

Working with Strip Generator takes time, just as a lesson on drawing takes time. So children do need space to explore the application, before assessing the given task in a more focussed way. 

Strip Generator

NL
Strip Generator - maak je eigen strip

Door middel van het maken van een strip, kunnen leerlingen de stof op creatieve wijze verwerken. Ze zijn in staat om aan het verhaal dat ze hebben gemaakt en in stukken hebben opgedeeld, beelden en tekst te verbinden. Dit dwingt hen om tot de kern van de boodschap te komen: wat wil je nu eigenlijk zeggen in een dergelijke strip?

Om een applicatie als Strip Generator succesvol in te kunnen zetten, hebben leerlingen eerst tijd nodig om de applicatie te verkennen. Hoe werkt de applicatie precies? Welke mogelijkheden biedt het? Kan ik er mijn eigen draai aan geven, of dwingt de applicatie me bepaalde keuzen te maken?

Op grond van bovenstaande verkenning, zijn kinderen in staat om doelgericht de applicatie in te zetten. De resultaten kunnen heel verrassend en veelzijdig zijn.

IT
Strip Generator - crea il tuo fumetto

Strip Generator, un’applicazione per costruire i tuoi fumetti, ti offre come insegnante o educatore la possibilità di presentare le informazioni date in maniera creativa. Gli studenti vengono stimolati a trasformare le informazioni in piccole parti, a collegarle ad argomenti specifici nei loro storyboard e a scrivere la loro storia nel loro fumetto.

Lavorare con Strip Generator richiede tempo, proprio come una lezione sui disegni richiede tempo. Quindi i bambini necessitano di tempo per esplorare l’applicazione prima di valutare il compito assegnato in maniera più focalizzata.

 

Type
 • Tool
Usage
 • Presenting / reporting
Learning activities
 • Affect, emotional and empathic engagement
 • Make a synthesis, interprete
 • Create own (re)presentation, impression
Context
 • Classroom
 • Museum
 • At home
Languages
 • English
 • Dutch
Age 10 to 12+ years
Keywords
 • Comic Book
 • Generator
Submitted by