Minecraft, create your own world

Minecraft is a sandbox video game originally created by Swedish game designer Markus "Notch" Persson and later developed and published by Mojang. The creative and building aspects of Minecraft enable players to build constructions out of textured cubes in a 3D generated world. Other activities in the game include exploration, resource gathering, crafting (and combat). Multiple gameplay modes are available, including survival mode where the player must acquire resources to build the world and maintain health, a creative mode where players have unlimited resources to build with and the ability to fly, an adventure mode where players can play custom maps created by other players, and a spectator mode where players can fly around and clip through blocks, but cannot place or destroy any. The PC version of the game is renowned for its support for community created mods, which add various new items and mechanics to the game.
In 2016, Microsoft released a new tool for education, called Minecraft: Education Edition or MinecraftEDU. Minecraft has already been used in classrooms around the world to teach subjects ranging from core STEM topics to arts and poetry. Minecraft: Education Edition will be designed specifically for classroom use. The Education Edition gives teachers the tools they need to use Minecraft on an everyday basis.
There are few differences between Minecraft and MinecraftEDU. The main concept is the same, an open sandbox world. The student’s characters in MinecraftEDU will be able to retain characteristics. Students will also be able to download the game at home, without having to buy their own version of the game. Finally the last large difference is that students can take in-game photos. These photos will be stored in an online notebook with the students online notes. These online notebooks will be shareable with other students. (source: Wikipedia)

Minecraft Edu
Minecraft Edu (C Minecraft)

 

NL
Minecraft, creeer je eigen wereld

Minecraft is een sandbox video game, oorspronkelijk gemaakt door de Zweedse game designer Markus "Notch" Persson en later ontwikkeld en gepubliceerd door Mojang. Zowel de creatieve als bouwaspecten van Minecraft stellen spelers in staat stellen om constructies te bouwen van getextureerde kubussen in een 3D-gegenereerde wereld. Andere spelelementen zijn het onder (onder)zoeken en verzamelen van bronnen (grondstoffen) en nieuwe creaties vormgeven (en het vernietigen ervan). Er zijn verschillende gamemodi beschikbaar, waaronder de survival mode waarin de speler grondstoffen moeten verwerven om de wereld op te bouwen, te onderhouden en moet vechten om te overleven. Met de creative modus hebben spelers onbeperkte middelen om mee te bouwen en de mogelijkheid om te vliegen. Met adventure mode kunnen spelers op maat gemaakte kaarten van andere spelers gebruiken en spectator mode is wanneer als toeschouwer rond kunnen vliegen, maar waarin je niks kunt verplaatsen of veranderen. De PC-versie van het spel staat bekend om de community gemaakte mods, waarin verschillende nieuwe items en de mechanische mogelijkheden aan het spel worden toegevoegd.

In 2016 bracht Microsoft een nieuwe tool voor het onderwijs, genaamd Minecraft: Education Edition of MinecraftEDU. Mindcraft werd wereldwijd al bij verschilende vakken ingezet, van de zaakvakken tot kunst en poëzie. Deze educatieve editie geeft docenten de tools die ze nodig hebben om Minecraft te gebruiken op een dagelijkse basis, zoals (invoegen van) verbeterde kaarten, het begrenzen van mogelijkheden/materialen en het invoegen van opdrachten. 
Er is weinig verschil tussen Minecraft en MinecraftEDU. Leerlingen zullen ook in staat zijn om het spel thuis downloaden, zonder dat ze hun eigen versie van het spel moeten kopen. Tenslotte is het laatste grote verschil dat leerlingen in-game foto's kunnen nemen. Deze foto's worden opgeslagen in een online notebook waarin notities worden bijgehouden over wat er is gebeurd. Deze online notebooks zullen gedeeld met andere leerlingen. (Bron: Wikipedia)

IT
Minecraft

Minecraft: Education Edition è un gioco open-world che promuove la creatività, la collaborazione e la risoluzione dei problemi in un ambiente immersivo dove l'unico limite è la vostra immaginazione.
Type
  • Tool
Usage
  • Tracking / mapping / routing
  • Presenting / reporting
Learning activities
  • Show, demonstrate, give access to (also tangible) also to events, objects that are otherwise inaccessible
  • Create own (re)presentation, impression
Context
  • Classroom
  • At home
Languages
  • English
Age 8 years
Keywords
  • game
  • 3D world
Submitted by