12 art and culture lessons for Audiovisual education and Media-art

Letter figures

This series of art and culture lssons attempts pupils to stimulate, and at the same time, develop their own ideas, tastes and digital skills. For each age group (4 to 12 years) there are lessons written, which are also suitable with a few modifications for older children. The lessons vary from a story in picture comic, creating an animation to making artistic photographs. 
The following distinction is roughly made: Audiovisual training (photography, film, stop-motion animation and radio) and New Media or Media Arts (all digital techniques and devices such as the internet, video games, apps, virtual reality, computers, smartphones, tablets) . Sometimes these two areas become interwoven with each other and are also developing rapidly. What yesterday was a common program, website, or device may be outdated today. That makes these disciplines often difficult to implement in everyday education. For this reason, in the selection and implementation of lessons is chosen for an accessible approach, often using a digital camera instead of tablets and smartphones.
Each lesson consists of a description and roadmap and contribute a listing of requirements. And it provides information, tips and tricks about interesting sites, videos, artists or on digital tools. Theyby they are directly executable in the classroom and/or location.

NL
12 kunst en cultuurlessen Audiovisuele vorming en Mediakunst

Door het oog van een lens of het kader van een heldere opdracht bekijk je de wereld om je heen verscherpt. Deze serie kunst- en cultuurlessen poogt precies dat bij leerlingen in gang te zetten, en tegelijkertijd hun eigen ideeën, smaak en digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Voor elk leeftijdsgroep (4 tot en met 12 jaar) zijn er lessen geschreven, die met enkele aanpassingen ook geschikt zijn voor oudere kinderen: van een verhaal in fotostrip, een animatie maken tot kunstzinnige fotografie.
Grofweg wordt er het volgende onderscheid gemaakt: Audiovisuele vorming (fotografie, film, stop-motionanimatie en radio) en Nieuwe Media of Mediakunst (alle digitale technieken en apparaten zoals het internet, videogames, apps, virtual reality, computers, smartphones, tablets). Beide beslaan grote gebieden, die deels met elkaar vervlochten zijn geraakt en tevens sterk in ontwikkeling zijn. Wat gisteren een gangbaar programma, website of apparaat was, kan vandaag verouderd zijn. Dat maakt dat deze disciplines vaak moeilijk te implementeren zijn in het dagelijks onderwijs. Om deze reden hebben we bij de selectie en invulling van de lessen voor een zo laagdrempelig mogelijke aanpak gekozen, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een digitale camera en minder vaak van tablets en smartphones.
Elke les bestaat uit een beschrijving en stappenplan en geeft een opsomming welke materialen nodig zijn. Daarnaast is er informatieover interessante sites, filmpjes, kunstenaars of betreffende digitale tools en zijn er zonodig tips and tricks. De lessen zijn daardoor direct uitvoerbaar. 

IT
12 arti e lezioni di educazione culturali audiovisivi e Media Arts

In 12 semplici lezioni di arte e cultura, studenti tra i 4 e i 12 anni vengono stimolati a sviluppare gusti, idee, creativita' e competenze digitali nel campo della formazione audiovisiva e delle arti. Vari i temi trattai nelle lezioni scritte: come fare foto artistiche, stop motion e animazioni, vignette, etc.
Type
 • Tool
 • Practise
Usage
 • Exploring / research / inquiry
 • Recording / collecting
 • Presenting / reporting
Learning activities
 • Hook (get attention, build interest, break the ice, catch the eye)
 • Signpost (introduce, set the scene, chapterise...)
 • Raise attention, intensify perception (raise questions, predict...)
 • Affect, emotional and empathic engagement
 • Enable cognition (observe, analyse, incite activity such as describe etc.)
 • Create own (re)presentation, impression
Context
 • Classroom
Languages
 • Dutch
Age 4 to 12 years
Submitted by